Nauczyciel

Organizacja wycieczki szkolnej krok po kroku 29 maja 2019

Organizacja wycieczki szkolnej krok po kroku

Nauczyciel

Wycieczka szkolna to zazwyczaj najwi�?ksza rado??�? dla uczniów, ale te?? ca??kiem spore utrapienie dla nauczyciela. Jak sprawi�?, by obie strony by??...

Czytaj więcej
Jak poradzi? sobie z trudnym uczniem? 29 maja 2019

Jak poradzi? sobie z trudnym uczniem?

Nauczyciel

Prawie w ka??dej klasie znajdzie si�? ??obuziak, który swoim niegrzecznym zachowaniem burzy tok zaj�?�? i wp??ywa negatywnie na innych. Jest to proble...

Czytaj więcej
Jak poprowadzi? wywiad??wk?? 29 maja 2019

Jak poprowadzi? wywiad??wk??

Nauczyciel

Zebranie klasowe to jeden z kluczowych kana??ów komunikacji pomi�?dzy nauczycielem a rodzicami. Cz�?sto jednak przebiegaj�? w atmosferze chaotycznej,...

Czytaj więcej