Newsy

Kurs maszynisty - gdzie mo??na zdoby? odpowiednie kwalifikacje 16 sierpnia 2021

Kurs maszynisty - gdzie mo??na zdoby? odpowiednie kwalifikacje

Newsy

Zawód maszynisty z roku na roku zyskuje na popularno??ci. Nie mo??na si�? temu specjalnie dziwi�?, intensywny rozwój kolei sprawi??, ??e wci�??? ro??n...

Czytaj więcej
Powstanie Og??lnopolska Federacja Stowarzysze?? nauczycielskich 11 czerwca 2019

Powstanie Og??lnopolska Federacja Stowarzysze?? nauczycielskich

Newsy

Na spotkaniu Ogólnopolskiego Mi�?dzyszkolnego Komitetu Strajkowego zapad??y decyzje. Delegaci, bior�?cy w nim udzia??, zadecydowali, ??e w “najbli??s...

Czytaj więcej
Polskie muzea laureatami nagr??d Europa Nostra 30 maja 2019

Polskie muzea laureatami nagr??d Europa Nostra

Newsy

Presti??owe nagrody przyznane zosta??y przez Komisj�? Europejsk�? dla dwóch polskich muzeów. Otrzyma??y je Kompleks Sztolnia Królowa Luiza w...

Czytaj więcej
Dyrektor jak policjant albo s?dzia? Ministerstwo proponuje nowe rozwi?zania 30 maja 2019

Dyrektor jak policjant albo s?dzia? Ministerstwo proponuje nowe rozwi?zania

Newsy

Przest�?pczo??�? w szkole b�?dzie zwalcza??a nie policja, a dyrektor placówki? Takie rozwi�?zanie proponuje Ministerstwo Sprawiedliwo??ci. Ma t...

Czytaj więcej