Tag: "nowoczesna edukacja"

System edukacji w Finlandii 29 maja 2019
System edukacji w Finlandii

Nowoczesna edukacja

Fi??ski system edukacji uznawany jest za jeden z najlepszych na ??wiecie. Zasady równo??ci i powszechno??ci nauczania, du??a swoboda...

Czytaj więcej
E-learning - czy warto z niego korzysta?? 30 maja 2019
E-learning - czy warto z niego korzysta??

Nowoczesna edukacja

Platformy e-learningowe funkcjonuj�? w Polsce od dawna, ale wci�??? wielu nauczycieli nie jest przekonanych do wdra??ania nowoczesnych rozwi�?...

Czytaj więcej
Nowoczesna edukacja a radio w szkole 10 września 2019
Nowoczesna edukacja a radio w szkole

Nowoczesna edukacja

Z czym kojarzy si�? Polakom edukacja? Z podr�?cznikami, siedzeniem w ??awkach i s??uchaniem wyk??adów przez 6 godzin dziennie. Mimo ??e pa??st...

Czytaj więcej