Narz�?dzia w edukacji

Dlaczego warto postawi? na o??wietlenie LED? 16 sierpnia 2021

Dlaczego warto postawi? na o??wietlenie LED?

Narz?dzia w edukacji

O??wietlenie LED to coraz bardziej popularne rozwi�?zanie stosowane w domach, mieszkaniach czy wszelkiego rodzaju biurach czy halach. Swoich zwolenn...

Czytaj więcej
Narz?dzia TIK w edukacji: przyjazna szko??a to nie utopia 12 lipca 2019

Narz?dzia TIK w edukacji: przyjazna szko??a to nie utopia

Narz?dzia w edukacji

Coraz wi�?cej osób szuka dla siebie i swoich dzieci indywidualnych programów nauczania. Rozwi�?zanie to wydaje si�? efektywniejsze, pozwala bowiem na...

Czytaj więcej
Jak uczy? dzieci j?zyk??w obcych? 3 metody nauki do zastosowania w szkole 30 maja 2019

Jak uczy? dzieci j?zyk??w obcych? 3 metody nauki do zastosowania w szkole

Narz?dzia w edukacji

Mo??e si�? wydawa�?, ??e nauczyciel realizuj�?cy okre??lony program nauczania ma ograniczone mo??liwo??ci w zakresie wykorzystywanych narz�?dzi...

Czytaj więcej
Praca grupowa w szkole 29 maja 2019

Praca grupowa w szkole

Narz?dzia w edukacji

Praca grupowa to wspania??y sposób na aktywizacj�? uczniów oraz wdra??ania kompetencji spo??ecznych. Wi�???e si�? jednak, jak ka??da metoda dy...

Czytaj więcej