Kiedy nauczycielom przydadzą się dodatkowe kursy zawodowe?

Kiedy nauczycielom przydadzą się dodatkowe kursy zawodowe?

Bycie nauczycielem zwiąże się z dużą odpowiedzialnością. Na ludziach pracujących w oświacie ciąży obowiązek edukowania oraz wychowywania dzieci i młodzieży. Są więc oni zobligowani do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Kiedy dokładnie przydadzą się im dodatkowe kursy zawodowe?

Dodatkowy kurs zawodowy – kiedy się przyda?

  • Istnieje kilka sytuacji, kiedy warto zapisać się na specjalistyczne kursy dla nauczycieli:
  • chęć podwyższania swoich umiejętności, poznawania nowych metod nauczania oraz zwiększania efektywności,
  • zmiany w programie nauczania czy w sposobie przeprowadzania egzaminów państwowych,
  • potrzeba nabycia nowych umiejętności i metod pracy w związku z bieżącymi problemami dzieci i młodzieży (np. uzależnienia, wielokulturowość, hejt),
  • potrzeba zdobycia kwalifikacji w związku z pracą z uczeniem niepełnosprawnym bądź borykającym się z określonymi problemami natury psychicznej (np. PTSD, zaburzenia lękowe),
  • decyzja o przekwalifikowaniu się,
  • chęć dodatkowego wspierania uczniów poprzez naukę nowych metod wychowawczych i oddziałujących na młodzież,
  • potrzeba poznania aspektów prawnych i administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

Gdzie mogą szkolić się nauczyciele?

Szkolenia dla nauczycieli są organizowane przez wiele placówek – zawsze warto na początku upewnić się, czy są one rzetelne. Wielu pracowników oświaty decyduje się na podjęcie studiów podyplomowych, zwłaszcza jeśli planują oni uzyskanie nowych kwalifikacji. Krótkie kursy doszkalające dla nauczycieli organizują również ośrodki oraz zakłady spełniające kryteria regulowane przez ustawę o systemie oświaty. Powinny one posiadać specjalną akredytację przyznawaną przez kuratora oświaty. Przykładem takiej placówki jest Studium Prawa Europejskiego, które prowadzi działalność dydaktyczną w formie kursów e-learningowych i wśród nich można właśnie znaleźć dedykowane dla nauczycieli i innych pracowników oświaty kursy: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/. Zdarza się, że dyrektorzy i kierownicy szkół decydują się na zorganizowanie szkoleń dla swoich pracowników, ich tematyka odpowiada wówczas bieżącym problemom oraz potrzebom kadry nauczycielskiej.

Szkolenia dla nauczycieli to świetna okazja do poszerzania swojej wiedzy, jak również zdobywania potrzebnych umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zawód ten nieustannie stawia różne wyzwania, a sam nauczyciel powinien być elastyczny: dostosowywać się do zmian programowych, warunków pracy, potrzeb i problemów swoich uczniów. Każdy dydaktyk ma jednak w czym wybierać. Oferta kursów na rynku jest bogata, można więc je dopasować do swoich oczekiwań oraz stawiać na szkolenia wysokiej jakości.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *