Nowoczesna edukacja

Studia podyplomowe z logopedii  przygotowanie do pracy z dzie?mi i nie tylko 29 października 2021

Studia podyplomowe z logopedii przygotowanie do pracy z dzie?mi i nie tylko

Nowoczesna edukacja

Praca logopedy najcz??ciej kojarzy si? nam z nauk? wymowy g?oski „r”, czyli kszta?towaniem poprawnej wymowy u dzieci. Jednak?e zakres pracy logoped...

Czytaj więcej
Jak wygl?daj? studia przez Internet 31 lipca 2020

Jak wygl?daj? studia przez Internet

Nowoczesna edukacja

W obecnych czasach, gdy sama nauka nie daje pe??nej gwarancji uzyskania odpowiedniej pracy, wielu maturzystów oraz aktualnych studentów zastanawia...

Czytaj więcej
Studia z dziennikarstwa. Kt??r? uczelnie wybra?? 27 maja 2020

Studia z dziennikarstwa. Kt??r? uczelnie wybra??

Nowoczesna edukacja

Dziennikarstwo to kierunek oferowany przez wiele uczelni i ciesz�?cy si�? nies??abn�?c�? popularno??ci�?. Studiowanie dziennikarstwa wymaga wiele pracy,...

Czytaj więcej
Nowoczesna edukacja a radio w szkole 10 września 2019

Nowoczesna edukacja a radio w szkole

Nowoczesna edukacja

Z czym kojarzy si�? Polakom edukacja? Z podr�?cznikami, siedzeniem w ??awkach i s??uchaniem wyk??adów przez 6 godzin dziennie. Mimo ??e pa??stwo rozw...

Czytaj więcej
E-learning - czy warto z niego korzysta?? 30 maja 2019

E-learning - czy warto z niego korzysta??

Nowoczesna edukacja

Platformy e-learningowe funkcjonuj�? w Polsce od dawna, ale wci�??? wielu nauczycieli nie jest przekonanych do wdra??ania nowoczesnych rozwi�?...

Czytaj więcej
System edukacji w Finlandii 29 maja 2019

System edukacji w Finlandii

Nowoczesna edukacja

Fi??ski system edukacji uznawany jest za jeden z najlepszych na ??wiecie. Zasady równo??ci i powszechno??ci nauczania, du??a swoboda nauczy...

Czytaj więcej