Narzędzia TIK w edukacji: przyjazna szkoła to nie utopia

Narzędzia TIK w edukacji: przyjazna szkoła to nie utopia

System szkolnictwa w Polsce a przyjazna szkoła

Przy okazji niedawnego strajku nauczycieli i dezorganizacji systemu szkolnictwa w Polsce, powstało wiele cennych dyskusji o schemacie edukacji w naszym państwie. Rodzice sami zauważają, że obecny system jest niewydolny i nieadekwatny do potrzeb zmieniającego się świata: młodzież nie ćwiczy umiejętności miękkich (kreatywności, pracy w zespole i zręcznej komunikacji), większą część wykładanych nauk zapomina i nie dostrzega sensu w rozwijaniu własnego potencjału. By przyjazne szkoły z dobrymi nauczycielami miały możliwość zaistnienia, potrzebna jest jednak zmiana - niekoniecznie gruntowna. W praktyce okazuje się, że odpowiednie narzędzia wprowadzone do planu lekcyjnego mogą pozytywnie odmienić system szkolnictwa w Polsce.

Czym są narzędzia TIK w edukacji?

TIK to inaczej technologie informacyjno-komunikacyjne (z ang. ICT - information and communication technologies). Przy wykorzystaniu narzędzi TIK w edukacji, dobry nauczyciel ma możliwość pobudzenia kreatywności i zapału uczniów, ponieważ przystosowuje się do zmieniającego się świata: zamiast podręcznika używa czasem aplikacji, szkoleń online, quizów i konkursów na witrynach internetowych. Podobne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych relaksują i stymulują mózg młodego człowieka.

Dobry nauczyciel a technologie informacyjno-komunikacyjne

Ile technologii informacyjno-komunikacyjnych występuje w systemie szkolnictwa w Polsce? Mnóstwo, jeżeli szkoła posiada internet (według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z września 2012 roku 24 623 z 37 160 szkół posiadało wtedy internet - do dzisiaj liczba ta znacząco wzrosła). Do narzędzi TIK w edukacji zaliczyć można wszelkie technologie cyfrowe: aplikacje internetowe, e-nauczanie na odległość, a nawet portale społecznościowe... Znalezienie odpowiednich technologii informacyjno-komunikacyjnych nie należy do szybkich procesów, lecz spośród wielu wyróżnia się w obecnym systemie szkolnictwa w Polsce parę. Oto one.

Przyjazna szkoła, dobry nauczyciel... i najlepsze narzędzia TIK w edukacji

Przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych można stworzyć zarówno indywidualny program nauczania, jak i zajęcia lekcyjne dla całej klasy. Oto najpopularniejsze narzędzia wykorzystywane przez przyjazne szkoły i dobrych nauczycieli:

Kahoot!, Quizizz - witryny internetowe i aplikacje do zarządzania quizami: twórz, konkuruj i zwyciężaj. Jedyny mankament? Są obsługiwane w języku angielskim.
Quizlet, Quizwanie - kolejne aplikacje do tworzenia i uczestniczenia w quizach, dostępne także w wersji polskiej.
TED Ed, TEDx Talks - filmy edukacyjne i wykłady z różnych dziedzin nauki dostępne na witrynie internetowej, YouTube i w aplikacji na telefon (także w języku polskim).
Khan Academy - witryna internetowa i aplikacja do nauki głównie przedmiotów ścisłych, ale humaniści również znajdą coś dla siebie.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *