Kurs maszynisty - gdzie można zdobyć odpowiednie kwalifikacje

Kurs maszynisty - gdzie można zdobyć odpowiednie kwalifikacje

Zawód maszynisty z roku na roku zyskuje na popularności. Nie można się temu specjalnie dziwić, intensywny rozwój kolei sprawił, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych w tym fachu pracowników. Do pracy w tym charakterze zachęcają też wysokie zarobki i stabilne zatrudnienie. Niestety ścieżka zawodowa do rozpoczęcia kariery na tym stanowisku nie jest prosta i trzeba spełnić określone wymagania, żeby móc kierować pociągiem. Kurs kolejowy to aktualnie najlepszy sposób, aby zostać wykwalifikowanym maszynistą.

Pierwszy krok - licencja maszynisty

Kandydat na maszynistę musi być okazem zdrowia, nie chorować na choroby przewlekłe, mieć doskonały słuch i wzrok, świetny refleks, podzielność uwagi oraz zdolność koncentracji. Aby dostać się na kurs maszynisty należy też pozytywnie zaliczyć test psychologiczny. Kolejnym warunkiem jest dostarczenie świadectwa o niekaralności. Jeśli powyższe wymagania zostały spełnione, można rozpocząć kurs na licencję maszynisty. Szkolenie trwa 2 miesiące i kończy się egzaminem. Podczas jego trwania kandydat zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu budowy pojazdów trakcyjnych, przepisów ruchu kolejowego i BHP. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie kończącym kurs, uprawnia do otrzymania licencji maszynisty, umożliwiającej dalsze kształcenie.

Szkolenie praktyczne

Praktyczny kurs maszynisty trwa około 16 miesięcy. Przez ten czas jego słuchacz poznaje budowę maszyn, schematy obwodów elektrycznych, ma też okazję sprawdzenia swoich sił w symulatorze jazdy, a także możliwość bezpośredniego obserwowania pracy kierującego pociągiem. Kurs kończy się egzaminem, a pozytywny jego wynik uprawnia do otrzymania świadectwa maszynisty, które otwiera drogę do pracy w charakterze kierującego pociągiem. 

Gdzie się kształcić

Każdy, kto chciałby zacząć pracę na stanowisku maszynisty lub się przekwalifikować, musi przejść wieloetapowy proces specjalistycznego szkolenia. Kurs kolejowy organizują wybrane ośrodki kształcenia, w których zdobywa się kwalifikacje zawodowe. Osoba zgłaszająca się na szkolenie nie musi mieć wykształcenia kierunkowego, dobrze jednak, aby kandydat na maszynistę miał wykształcenie średnie, a przynajmniej zawodowe. Niezbędną wiedzę, konieczną na tym stanowisku zdobędzie, kiedy zacznie kurs maszynisty Cena takiego szkolenia jest wyjątkowo atrakcyjna, a biorąc pod uwagę perspektywę stabilnego zatrudnienia i godziwych zarobków, jakie oferują firmy związane z koleją, warto zainwestować w siebie i zdobyć nowy zawód, dający możliwości rozwoju i szybkiego awansu.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *