Jak wykorzystać value stream mapping do wdrożenia innowacji w firmie?

Jak wykorzystać value stream mapping do wdrożenia innowacji w firmie?

Value stream mapping, czyli mapowanie strumienia wartości to bardzo przydatne narzędzie wizualizacyjne, które pozwala na wdrożenie innowacji w firmie. Poprzez zobrazowanie i zanalizowanie ważnych elementów procesów produkcyjnych mamy możliwość podjęcia działań, wpływających nie tylko na poprawę ciągłości procesów przepływu materiału i informacji, ale przede wszystkim na efektywność funkcjonowania organizacji.

Czym jest value stream mapping?

Mapowanie strumienia wartości to narzędzie, dzięki któremu w szybki i jasny sposób zidentyfikujemy wiele informacji takich jak:

 • sposób i organizacja danego procesu,

 • ilość zasobów ludzkich w danym procesie,

 • bufory czasowe i materiałów,

 • częstotliwość i rodzaj informacji,

 • ilość wartości dodanej,

 • straty/marnotrawstwa,

 • ilość w danej jednostce miary tj. sztuk lub sekund,

 • informacje wpływające i wypływające z danego procesu.

Mapowanie strumienia wartości za pomocą rysunku prezentuje charakterystykę przepływu informacji oraz materiałów, z którymi mamy do czynienia w procesie realizacji zlecenia dla konkretnej (wybranej) rodziny produktów. Na wspomnianym rysunku gromadzone są takie informacje jak:

 • forma oraz czas trwania przepływu informacji wewnątrz organizacji,

 • wymagania oraz zapotrzebowanie klientów, w tym jego zmienność,

 • problemy utrudniające lub wydłużające czas realizacji zlecenia,

 • sposób komunikacji z klientem,

 • zapasy i szczegóły procesu wytwarzania,

 • zasady komunikacji z dostawcami i ich charakterystyki,

 • czas niezbędny na przemianę kapitału zainwestowanego w materiały na gotówkę, wpływającą od klienta za dostarczone wyroby.

Na czym polega value stream mapping?

Mapowanie strumienia wartości składa się z trzech etapów tj.:

 1. Etap I – Value Stream Analysis (VSA) - diagnoza stanu obecnego.

 2. Etap II – Value Stream Designing (VSD) – stworzenie wizji stanu przyszłego.

 3. Etap III – Value Stream Work Plan (VSP) – plan doskonalenia i wdrożenia rozwiązań.

Istotą prezentowanej metody jest dogłębna analiza wszelkich podejmowanych czynności w procesie produkcji danych wyrobów o tej samej lub też zbliżonej technologii, przeprowadzanych na tych samych urządzeniach produkcyjnych. W rezultacie otrzymujemy obraz wszystkich czynności technologicznych oraz organizacyjnych, składających się na gotowy produkt. Zbudowanie systemu zarządzania procesem realizacji zlecenia na podstawie value stream mapping pozwala m.in. na stworzenie krótko i długoterminowego planu doskonalenia i strategii produkcyjno-logistycznej. Bardzo wartościowym rozwiązaniem, które pokaże, jak prawidłowo wykorzystać w działalności wspomniane narzędzie, co pozwoli na wprowadzenie innowacji, mających wpływ na zwiększenie efektywności firmy, jest szkolenie z mapowania procesów.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *