Waga sklepowa a prawo – jakie wymagania musi spełniać waga w sklepie?

Waga sklepowa a prawo – jakie wymagania musi spełniać waga w sklepie?

Waga sklepowa to niezbędne narzędzie pracy w każdym sklepie. Służy do ważenia towarów, dzięki czemu możliwe jest ustalenie ich ceny oraz wagi netto. Jednakże, aby móc korzystać z wagi sklepowej, należy pamiętać o pewnych wymaganiach, jakie stawia przed nią polskie prawo. W tym artykule przedstawimy, jakie są te wymagania oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze wagi sklepowej.

Waga do sklepu - wymagania stawiane przez polskie prawo

Przede wszystkim, waga z legalizacją musi być zgodna z polską ustawą o metrologii oraz rozporządzeniami wykonawczymi. Oznacza to, że waga musi posiadać certyfikat, który potwierdza jej zgodność z wymaganiami technicznymi i legalnymi. Ponadto waga musi być regularnie przeglądana oraz kalibrowana przez uprawnione podmioty.

Waga z legalizacją - o co chodzi?

Legalizacja wagi w Polsce jest procesem, który polega na sprawdzeniu zgodności wagi z wymaganiami technicznymi i prawnymi. Proces przeprowadzany jest przez Główny Urząd Miar oraz uprawnione podmioty, które posiadają certyfikat akredytacji. Składa się on z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest zatwierdzenie wagi przez GUM, który polega na dokładnym przetestowaniu urządzenia i sprawdzeniu, czy spełnia wszystkie wymagania. Jeśli jest zgodna z przepisami, otrzymuje certyfikat legalizacji, który jest ważny przez 2 lata.

Drugim etapem jest kalibracja, która polega na porównaniu wagi z urządzeniem wzorcowym i dostosowaniu jej do norm. Na tym etapie sprawdzana jest dokładność pomiaru oraz niezawodność. Legalizacja jest obowiązkowa dla wszystkich wag, które są wykorzystywane w handlu oraz innych działaniach gospodarczych. Waga do sklepu musi być legalizowana co najmniej raz na 2 lata, a te wykorzystywane w innych celach, np. w produkcji, co najmniej raz w ciągu roku. Dodatkowo ze wszystkich wytycznych najważniejsze jest posiadanie certyfikatu, metryki wzorcowej oraz potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 45501. Odpowiednia waga sklepowa powinna być precyzyjna, łatwa w obsłudze i wytrzymała.

Przestrzeganie prawa

Nieprzestrzeganie wymagań prawa dotyczących wag sklepowych może prowadzić do różnych konsekwencji. W przypadku wykrycia uszkodzonego lub nieprawidłowo działającego urządzenia organy kontrolne mogą nałożyć na sklep karę finansową, lub nawet zamknąć go na czas przeprowadzenia niezbędnych napraw. Ponadto może to zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu klientów, a to z kolei skutkuje negatywnym wpływem na wizerunek sklepu. Warto więc kontrolować stan techniczny i prawny wag, znajdujących się w danym przedsiębiorstwie.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *