Powstanie Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń nauczycielskich

Powstanie Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń nauczycielskich

Na spotkaniu Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego zapadły decyzje. Delegaci, biorący w nim udział, zadecydowali, że w “najbliższej przyszłości” powstanie Ogólnopolska Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich.

8 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie OMKS, w którym wzięli udział delegaci z 15 regionów. W trakcie obrad przyjęto pomyślnie ideę zakładania przez MKS-y stowarzyszeń lokalnych, do których będą należeć czynnie zawodowo nauczycielki i nauczyciele.

Stowarzyszenia te w najbliższej przyszłości utworzą Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Nauczycielskich. Celem tego działania jest zjednoczenie jak największej liczby nauczycielek i nauczycieli z dużych i małych ośrodków do wspólnych działań na rzecz poprawy jakości edukacji w naszym kraju - informuje OMKS. 

Obrady zakończono także rekomendacją dla nawiązywania kontaktów z “innymi grupami zawodowymi oraz organizacjami pracowniczymi i społecznymi”. Delegaci ustalili także, że nadal będą nosić przypinki z symbolem wykrzyknika z kwietniowego strajku na znak “protestu przeciwko destrukcji edukacji i deprecjonowania zawodu nauczyciela”. Komitet Strajkowy poinformował również, że nawiązał współpracę z psychologami społecznymi, którzy przeprowadzą analizę postaw i nastrojów społecznych w kontekście protestu nauczycieli. 

Nie tylko OMKS jest zainteresowany szerszą opinią społeczeństwa. Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że również prowadzi badania w tym kierunku (prowadzi je we współpracy z Fundacją Kaleckiego i pod patronatem ekspertów z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk). Badania te związane są z perspektywami na przyszłość w polskim szkolnictwie. Ich głównym celem jest poznanie „opinii i oczekiwań nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i opiekunów prawnych oraz uczniów wobec edukacji”.

Informacje na stronie ZNP donoszą, że

Ostateczny raport z badania zostanie zaprezentowany przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Na podstawie jego wyników Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie ogólnopolską dyskusję o przyszłości polskiej oświaty.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *