Jak zostać opiekunem medycznym? Gdzie znaleźć pracę?

Jak zostać opiekunem medycznym? Gdzie znaleźć pracę?

Odsetek osób w podeszłym wieku w europejskich społeczeństwach stale rośnie. Wraz z nim zwiększa się też liczba pacjentów wymagających codziennej pomocy lub nadzoru. To sprawia, że profesja opiekuna staje się coraz bardziej poszukiwana na rynku. Wyspecjalizowanie się w tym zawodzie zwiększy więc szanse na znalezienie dobrze płatnej, stabilnej pracy. Jakie kwalifikacje trzeba jednak zdobyć w tym celu? Jak zostać opiekunem medycznym?

Czym zajmuje się opiekun medyczny?

Na wstępie warto zaznaczyć, że praca opiekuna medycznego nie jest zajęciem dla każdego. Z jednej strony wymaga dużej empatii, życzliwości i cierpliwości. Z drugiej niezbędna jest pewna siła fizyczna oraz psychiczna odporność na obcowanie z chorobą i jej wszystkimi skutkami. Te trudy opieka medyczna wynagradza nie tylko finansowo. Praca w tym zawodzie to źródło sporej satysfakcji z niesienia pomocy innym.

Jakie obowiązki ma opiekun?

To zależy od miejsca pracy, stanu pacjentów lub innych czynników, ale zazwyczaj zajmuje się on przede wszystkim:

 • dbanie o jakość życia i rozpoznawanie problemów podopiecznych (którymi mogą być osoby w każdym wieku i o każdym stopniu niesamodzielności)
 • monitorowanie stanu zdrowia chorego  
 • pomoc w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb podopiecznych (m.in. zapewnienie towarzystwa, asystowanie przy czynnościach higienicznych, przygotowywanie posiłków i pomoc w ich spożyciu, wychodzenie na spacery itp.
 • współpraca z personelem medycznym oraz przygotowanie narzędzi i przyborów do zabiegów.


Gdzie znaleźć pracę w charakterze opiekuna?

Opiekun medyczny często pracuje bezpośrednio w domu chorego, towarzysząc mu w codziennych czynnościach. Poza tym może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach, takich jak:

 • szpitale i przychodnie 
 • domy i ośrodki opieki społecznej
 • hospicja
 • sanatoria
 • fundacje zajmujące się opieką nad chorymi.

W charakterze opiekuna można pracować zarówno w Polsce, jak i za granicą. W drugim przypadku konieczna będzie wprawdzie znajomość języka obcego, ale osoby wyjeżdżające z kraju mogą zarobić znacznie więcej.

Jak zostać opiekunem medycznym?

By pracować jako opiekun – zwłaszcza w zorganizowanych placówkach – niezbędny jest certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Jego uzyskanie umożliwia kurs na opiekuna medycznego. Odbywa się on w formule szkoły policealnej i obejmuje następujące zagadnienia:

 • opiekę nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • pierwszą pomoc
 • podstawy psychologii i socjologii;
 • prowadzenie działalności gospodarczej związanej z ochroną zdrowia
 • język migowy oraz język obcy zawodowy
 • wykorzystanie komputerów w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne itp.
 • opiekę nad osobą chorą lub niesamodzielną.

Poza zajęciami teoretycznymi, uczestnicy kursu odbywają też praktyki zawodowe. Nauka w systemie zaocznym trwa rok i kończy się egzaminem zawodowym, a po otrzymaniu certyfikatu można przystąpić już do wykonywania zawodu.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *