E-learning - czy warto z niego korzystać?

E-learning - czy warto z niego korzystać?

Platformy e-learningowe funkcjonują w Polsce od dawna, ale wciąż wielu nauczycieli nie jest przekonanych do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w życie. Tymczasem e-learning może być świetnym wsparciem dla nauczyciela, ułatwiającym jego pracę i jakość nauczania. Jakie są funkcje i zalety platformy e-learningowej? I dlaczego warto jej używać?

E-learning - co to jest?

E-learning oznacza sposób nauczania przy pomocy technologii informatycznej, takiej jak Internet, program komputerowy czy aplikacja mobilna. W szkole e-learning można wykorzystywać jako wsparcie programu nauczania. Z jego pomocą zlecimy uczniom zadanie domowe i w łatwy sposób zweryfikujemy jego wykonanie, przygotujemy test do wykonania w klasie, do którego dostęp będzie otwarty dopiero o ustalonej godzinie, a także skonsultujemy się z uczniami po szkole. Bogactwo narzędzi e-learningowych gotowych do użycia pozwala nam na przygotowanie idealnie dostosowanego do naszych potrzeb programu nauczania.

Jakie możliwości oferuje nam e-learning?

  • stworzenie - dzięki elastycznym narzędziom - platformy do nauki dostosowanej do wieku uczniów, ich zdolności, nauczanego przedmiotu; możliwość projektowania własnych kursów

  • załączanie materiałów do nauki w formie elektronicznej - w ten sposób mamy pewność, że uczniowie korzystają ze sprawdzonych źródeł, napisanych w przejrzysty sposób. Możemy także sami z nich skorzystać w trakcie lekcji (materiały graficzne, filmy, prezentacje)

  • stworzenie testów i ich zaplanowanie; możliwość przeprowadzenia testów po zajęciach, natychmiastowe wysłanie wyników do ucznia

  • zadawanie prac domowych i możliwość nadzorowania ich wykonania w czasie rzeczywistym, organizacja pracy grupowej po szkole

  • kontakt z uczniami poza zajęciami, możliwość skonsultowania ich problemów i otrzymania informacji zwrotnej na temat dostosowania oferty dydaktycznej do ich możliwości.

Dlaczego warto wykorzystywać e-learning jako narzędzie nauki w szkole?

Platforma e-learningowa to nieocenione narzędzie do wykorzystania w trakcie lekcji i po niej, zapewniająca możliwość zaznajomienia uczniów z przygotowanymi materiałami. Na bieżąco możemy też monitorować ich postępy widoczne w systemie i znacznie lepiej identyfikować potencjalne problemy. E-learning to też świetny sposób wyrównywania szans w klasie. Naturalna jest sytuacja, że jedni uczniowie radzą sobie lepiej niż inni, dlatego nauczyciele zwykle kierują swoje wysiłki dydaktyczne w stronę tzw. przeciętnego ucznia. Przez to ci, którzy radzą sobie gorzej, nie nadążają z materiałem, a ci lepsi nudzą się, powtarzając kolejny raz coś, co już dawno umieją. E-learning pozwala na bardziej indywidualne podejście do każdego ucznia, a także wprowadzenia kursów prostszych i bardziej zaawansowanych. E-learning jest więc fenomenalnym wsparciem dla nauczyciela i w wydatny sposób przyczynia się do poprawy jakości kształcenia. No i najważniejsze - wiąże się też z licznymi korzyściami dla ucznia.


 

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *